Jdi na obsah Jdi na menu
 


JARMILA NĚMCOVÁ (roz. Reiglová) je rodačkou z Ivančic. Od mládí ji zajímala nejen turistika, skauting, ale i vše, co se týkalo umění. Kromě zpěvu ve školním sboru ještě ráda recitovala, hrála divadlo a malovala. Když se stala členkou Klubu přátel výtvarného umění v Ivančicích, v jehož čele stál PhDr. Augustin Uher, výtvarničení zvítězilo nad ostatními koníčky. Proto začala navštěvovat Lidovou školu umění v Brně, kde se pod vedením pedagoga, ředitele LŠU Josefa Umláška, snažila proniknout do tajů malby. Ze všech technik ji nejvíc oslovila olejomalba pro svoji vůni, tvárnost a možnosti mísit a klást na sebe barevné vrstvy. Po létech tvůrčí odmlky se přihlásila  do Večerní školy Ing. Dalibora Fridricha, kde měla možnost seznámit se s figurálním kreslením, po půl roce to pak byla malba a grafika (suchá jehla, lept, akvatinta). Po té začala docházet do kurzů kreslení v Brně na Helceletově ulici. Navázala přátelství s ostatními frekventanty kurzu a společně založili v r. 2003 malířskou skupinu „Zlatý stře(d)t“. Pod vedením lektorky Mgr. MgA. Jany Tichotové se jeho členové pravidelně setkávali nad plátnem a barvami a spolu se zdokonalovali v malířském umění. Od roku 2017 dala přednost krátkodobým kurzům či plenérům, kde se seznamuje s novými technikami, které jí umožňují ztvárnit své představy jiným, někdy i netradičním způsobem.


Pro svou tvorbu si vybírá náměty náhodně, intuitivně. Jde jí nejen o pravdivé ztvárnění daného tématu, ale usiluje i o to, aby vystihla atmosféru, kterou tento námět vyzařuje. Ať už jsou to zvířata či exotické nebo naše pokojné krajiny, vždy se snaží vložit do obrazů i kousek svého srdce a prostřednictvím tvorby předat lidem pocit klidu a pohody.